Skills-up training toolbox

Disseny de cursos creats per millorar les competències lingüístiques i digitals dels adults

Habilitats Lingüístiques i Habilitats Digitals – Habilitats Lingüístiques de Gènere i Eines Digitals de Gènere

Aquest mòdul d’aprenentatge està dissenyat per equipar els participants amb una comprensió integral del marc lingüístic essencial per a una comunicació efectiva en l’era digital. El mòdul consta de tres lliçons, cadascuna abordant aspectes clau de la comunicació digital i la competència lingüística.

Marc Lingüístic en Competències Digitals – Millorant les Competències Digitals i Lingüístiques dels Adults

Aquest mòdul d’aprenentatge està dissenyat per dotar els participants d’una comprensió integral del marc lingüístic essencial per a una comunicació efectiva en l’era digital. El mòdul consta de cinc lliçons, cadascuna de les quals aborda aspectes clau de la comunicació digital i la competència lingüística.

Aprenent Eines Digitals – Enfocat en la Programació. Capacitats de Programació Augmentades

Aquest curs està dissenyat per a estudiants adults en nivells bàsics i intermedis que volen millorar les seves capacitats de programació. Començant amb una introducció a la programació i eines digitals essencials, els participants avançaran a través de la lògica de programació fonamental, participaran en projectes de codificació pràctica, exploraran els conceptes bàsics del desenvolupament web i aprofundiran en conceptes de programació intermedis. Al final del curs, els participants hauran adquirit habilitats pràctiques, confiança en la codificació i la capacitat d’aplicar els seus coneixements a escenaris del món real.

Serveis de Xarxes Socials – LinkedIn i el Món Professional

Aquest mòdul d’aprenentatge està dissenyat per dotar els participants d’una comprensió integral dels serveis de xarxes socials, com LinkedIn. El mòdul consta de tres lliçons que aborden els serveis de xarxes digitals i socials, així com les activitats de networking a LinkedIn.