Tosaíochtaí

 • Dul i ngleic le claochlú digiteach trí ullmhacht, athléimneacht agus cumas digiteach a fhorbairt

 • Feabhas a chur ar chumas deiseanna foghlama ardchaighdeáin do dhaoine fásta

 • Ionaid foghlama a fhéachann chun cinn a fhorbairt

Spriocanna

 • Cur leis na Spriocanna atá leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach le go mbeidh inniúlachtaí leordhóthanacha digiteacha agus teanga ag 70% de dhaoine fásta

 • Scileanna digiteacha agus teanga daoine fásta a mhéadú trí uirlisí nuálacha agus éasca le húsáid

 • Creat modheolaíochta a dhearadh ag na comhpháirtithe tionscadail le cur síos ar na modúil oiliúna a forbraíodh sa dá réimse

 • Tacaíocht a chruthú d’oideachasóirí aosacha le modheolaíocht tharraingteach, phraiticiúil agus nuálaíoch

Spriocghrúpaí

 • Dífhostaithe agus/nó le cáilíocht íseal

 • Múinteoirí, comhairleoirí agus comhairleoirí fostaíochta a oibríonn le daoine dífhostaithe agus/nó le daoine ar bheagán scileanna

 • Seirbhísí fostaíochta poiblí

 • Foireann acmhainní daonna

 • Aosaigh oibre i bhfostaíocht nach bhfuil nó nach bhfuil dóthain inniúlachtaí digiteacha agus teanga acu

 • Institiúidí oideachais aosaigh

 • Comhlachtaí poiblí agus príobháideacha atá i bhfeighil straitéisí fostaíochta

 • Comhlachtaí poiblí agus príobháideacha atá freagrach as straitéisí oideachais scileanna

 • Cumainn ghairmiúla agus fostóirí